Inleiding

HISTORIEK


In oktober 1976 sticht een groepje vrienden de vzw “La Passerelle” in Watermaal-Bosvoorde, een
opvangplek voor kinderen met een beperking.


Twintig jaar later, in 1996, barst het centrum uit zijn voegen en dreigt er plaatsgebrek. Om beter
aan de specifieke noden van de oudere kinderen en volwassenen te beantwoorden volgt de
oprichting van “Les Bolets”. Vandaag bestaan in totaal drie opvangcentra en drie appartementen,
allen inspelend op de constante vraag om opvang en omkadering van kinderen en volwassenen
met een beperking.


In 1986 wordt de vzw Timber opgericht, door één van de ervaren begeleiders van la Passerelle.
De bedoeling is de volwassenen, naast opvang, ook een zinvolle en actieve bezigheid te
bezorgen. De volwassenen werken overdag mee aan het kappen en het verkopen van
brandhout. Een gezonde activiteit die in de buitenlucht uitgevoerd kan worden.


Maar, op latere leeftijd, is het kapwerk fysiek te zwaar. Er moest iets nieuws worden bedacht.


Een gloednieuw dagcentrum waar volwassenen even zinvol aan het werk kunnen, maar fysiek
minder belastend.


 


 

VZW ARTOS


Deze nieuwe vzw wordt op 13 mei 2015 opgericht. Als activiteit werd gekozen voor een bakkerij
en het persen van vers fruit. Onder de deskundige leiding van een elfkoppig team zullen de
volwassenen eenvoudige taken uitvoeren, naar best vermogen en zonder prestatiedruk. Zo
maken zij volwaardig deel uit van het ambachtelijke productieproces. Bij de verkoop van het
fruitsap en de producten uit de bakkerij kunnen ze de klanten ook ontmoeten.  


Op die manier zullen de volwassenen actief deel uitmaken van het openbare leven, en er een
positief zelfbeeld aan ontlenen.


Vanaf september 2018 zal de vzw ARTOS 25 mannen en vrouwen met een fysieke of mentale
beperking ontvangen in het atelier.

HET ATELIER


Het dagcentrum is gelegen in St-Pieters Woluwe, in de voormalige kapel van de ‘Manoir d’Anjou’.

Bij de opening zal de totale beschikbare oppervlakte ongeveer 900 m2 bedragen. Maar eerst
wordt de kapel grondig gerenoveerd om te beantwoorden aan alle wettelijke normen voor
dagcentra zoals bepaald in het besluit van 27 oktober 2007 van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Volgens diezelfde normen voorzien wij ook in het nodige uitrusting : vestiaires, douches, en
bureauruimtes (secretariaat, psycholoog, directie). In de kapel zullen ook een keuken en een
eetruimte worden aangebracht, om onze toekomstige bakkers van maaltijden te voorzien.

Overigens wordt dit atelier niet enkel een werkplek, maar ook een ontspanningsruimte voor
volwassenen met een beperking: een moestuin, sportieve of culturele activiteiten, …)


De renovatiewerken begonnen op 6 maart 2017 en zullen eind juli 2017 afgerond zijn. Terwijl die
werken aan de gang zijn, bereiden wij volop de vooropgestelde opening van het atelier voor.

hierbij de laatste foto's van ons gebouw voor aanvang der werken

virtueel bezoek

foto's 360°

verloop van de vernieuwingswerken

foto galerij


FINANCIERING


De renovatiewerken aan de kapel werden gefinancierd dankzij de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, de vzw's Constellations, Timber en La Passerelle, de
goededoelenkoepel CAP 48, St. Gobain, les Oeuvres (de krant Le Soir) en de gemeente Sint-
Pieters Woluwe.


Enkele aannemers hebben bovendien aangeboden het atelier te komen schilderen, om hun
werknemers de kans te geven zich in te zetten in het kader van een “sociale dag”.


Maar voor een deel van het materiaal zoeken wij nog financiering:
- de benodigde verf
- het meubilair voor de bureau’s;
- de informatica;
- de keuken;
- de persen, vaten en flessenvullers voor het fruitpersen;

...
 

Tot slot voorzien we in het atelier ook een boetiek en een degustatieruimte als sluitstuk van ons
pedagogisch project.