Dagcentrum voor opvang van 25 volwassenen met een handicap;

Het pedagogisch project draait in rond een broodbakkerij